A sivatag istene

Wilbur Smith legújabb regénye az egyiptomi történetek sorozatába illeszkedik. A FOLYÓ ISTENE, A HETEDIK TEKERCS, A MÁGUS és A KÜLDETÉS kötetekbôl már megismert bölcs és nagy tudású eunuch, Taita, a fáraói ház kegyeltje és segítôje, az események mozgatója, meséli el az izgalmas történetet. Taita két másik hatalmas ókori birodalommal, Mezopotámiával, illetve Krétával szövetséget kötve elôbb diplomáciai tárgyalások, késôbb pedig részben csaták révén megpróbálja hazáját gyôzelemre segíteni az ország északi részén uralkodó hikszoszok ellen. Diplomáciai manôver keretében Tamósze fáraó két húgát, Losztrisz királynônek a leányait, Tehutit és Bekathát a krétai uralkodónak ígérik feleségül. Taita a két védencével díszes katonai kísérettel kalandos útnak indul a sivatagon át, hogy Babilón érintésével új otthonukba vezesse ôket. A lányok azonban mindketten szerelmesek lesznek egy-egy katonatisztbe. Taitának az út során a babilóni istennôvel Inanával való nem mindennapi kapcsolat révén saját származásáról is különös dolgok jutnak a tudomására. Választania kell a szívének oly kedves leányok boldogsága, és szeretett hazájának érdeke között.


« vissza